Salgs- og handelsbetingelser

 

 Alle produkter og tjenester udbydes af:

It’s a Soul Journey
Mette Iversen
Vestermarken 20
DK-6430 Nordborg

CVR nr.: 39746379

Kontakt: mette@itsasouljourney.dk

Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms.
Alt i shoppen kan købes med VISA og Mastercard.

Levering:

 • Online produkter leveres som regel via mail kort tid efter købet og indeholder oplysninger om, hvordan du får adgang til det købte produkt eller ydelsen. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor der går længere tid.
 • Produkter med start på en bestemt dato leveres til den aftalte dato.
 • 1:1 sessioner leveres pr. mail. Produktet betragtes som leveret, når jeg har afsendt en eller flere mails med mit svar til dig og besvaret dine spørgsmål.
 • Kvitteringer for køb tilsendes automatisk til den mail, du har oplyst ved købet.
 • Det er dit eget ansvar at sikre, at du kan modtage både mails med produkter samt kvitteringer og andre mails fra It’s a Soul Journey.

Returret:

 • Der er ingen returret ved køb af online produkter eller ydelser, medmindre andet er anført.
 • Der er ingen returret ved køb af 1:1 produkter, da jeg påbegynder sessionen hurtigst muligt efter købet.
 • Ved tilmeldinger, bestillinger og køb binder du dig til at betale det fulde beløb, uanset hvilke grunde du har til at afmelde, stoppe eller springe fra inden den fulde ydelse er leveret. Allerede betalte beløb refunderes ikke.

Diverse produkter:

 • Det er dit eget ansvar at downloade de forskellige produkter, hvis de kan downloades, og gemme dem på din egen enhed. It’s a Soul Journey har intet ansvar herfor. Produkter må ikke kopieres eller bruges til andet end eget brug.
 • Produktet betales én gang ved køb eller flere gange i rater, og handlen betragtes derefter som afsluttet. Der hæves ikke yderligere beløb end det beløb, som produktet er sat til.
 • It’s a Soul Journey hæfter på ingen måde og står på ingen måde til ansvar for, hvordan du vælger at benytte indholdet i de forskellige produkter. Det er op til dig selv at sørge for at benytte dig af dit produkt og den købte ydelse.

Betalingsbetingelser:

 • Alle produkter og ydelser betales med kort, og der tilbagebetales ikke penge for det købte produkt. Al returret fraskrives øjeblikkeligt ved købet, medmindre andet er anført.
 • Betaling foregår i henhold til den aftale, der er indgået.
 • Ved abonnementer kan du til enhver tid afmelde dig i forhold til de aftaler, der er indgået.
 • Vælger du at afmelde dit abonnement, hvor der stadig er dage tilbage inden, der er gået en fuld måned, betales der IKKE penge retur. Der betales således altid for en fuld måned, uanset om du gør brug af den fulde måned eller ej.
 • It’s a Soul Journey har ret til at ændre sine priser til enhver tid. Der betales i den forbindelse ikke penge retur.
 • Ved abonnementsbetaling er du selv ansvarlig for at give besked, når du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mailadresse eller kan ændres på egen hånd på din simplerokonto.
 • Alle priser, rater og beløb er i henhold til oplysningerne på købssiden på det ved købet gældende tidspunkt, og der bliver automatisk trukket ved køb. Ved køb af abonnement trækkes der et fast beløb for abonnementets periode på det oplyste betalingskort. Kvittering for betalingen sendes automatisk med mail, hvor du samtidig modtager bekræftelse på, at din tilmelding til abonnementet er indgået.
 • Ved ratebetalinger og abonnementer betalt via MobilePay fremsendes en påmindelse om, at det er tid til betaling, hvorefter kunden skal godkende betalingen. Du er selv ansvarlig for, at MobilePay betalingen bliver godkendt og betalt til tiden.

Opsigelse af abonnement:

 • Opsigelsen er øjeblikkelig, og der vil efter opsigelsen ikke trækkes yderligere beløb på det oplyste kort. Opsigelse kan foregå via kundens egen simplerokonto eller ved at henvende sig på ovenstående email.

Tilgodeseddel:

 • I særlige tilfælde kan It’s a Soul Journey vælge at udstede en tilgodeseddel. Tilgodesedler skal bruges indenfor 1 år efter udstedelsen – herefter bortfalder værdien. Det er dit eget ansvar at sørge for at bruge beløbet indenfor 1 år.

Ved manglende betaling af rater:

 • Ved manglende betaling får du tilsendt påmindelser vedrørende den manglende betaling.
 • Udebliver betalingen helt, mister du adgangen til de købte online kurser.
 • Du har herefter ingen adgang til produktet/ydelsen, indtil du har betalt det skyldne beløb.
 • Du har ikke krav på at få returneret det beløb, som allerede er betalt.
 • Ved manglende ratebetaling kræves hele det resterende beløb betalt.
 • Udebliver betalingen kan It’s a Soul Journey herefter vælge at overgive sagen til inkasso.

Forbehold:

It’s a Soul Journey forbeholder sig retten til at udelukke kunder, der ikke betaler sit abonnement rettidigt, kunder der ikke overholder gældende aftaler, kunder der ikke yder tilstrækkelig indsats i 1:1 mentoring, eller udviser truende eller grov adfærd. Ved manglende betaling eller utilstrækkelig indsats bortvises kunden og mister retten til at gøre brug af It’s a Soul Journeys service, ydelser og online kurser.

Kundens ansvar ved 1:1 mentoring forløb:

Det er kundens eget ansvar at engagere sig aktivt og gøre en tilstrækkelig indsats for at få mest muligt ud af 1:1 mentoring-forløbet. Kunden skal følge de anvisninger og anbefalinger, der gives af It’s a Soul Journey, for at sikre den bedst mulige oplevelse og resultat af forløbet. Manglende engagement eller indsats kan resultere i ophør af samarbejdet.

Databeskyttelse og privatlivspolitik:

 • It’s a Soul Journey respekterer kundens privatliv og beskytter personlige data. Information om, hvilke data der indsamles, og hvordan de bruges, findes i vores privatlivspolitik.
 • Ingen personlige data vil blive delt med tredjepart uden kundens samtykke, medmindre det kræves ved lov.
 • Du kan læse mere om It’s a Soul Journeys privatlivspolitik her: https://itsasouljourney.dk/privatlivspolitik/

Force Majeure:

 • It’s a Soul Journey er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af forpligtelser, hvis dette skyldes omstændigheder uden for vores kontrol, såsom naturkatastrofer, krig, terrorisme, pandemier, strejker eller andre force majeure-hændelser.

Ændringer i handelsbetingelserne:

 • It’s a Soul Journey forbeholder sig retten til at ændre disse handelsbetingelser uden varsel.

Klageadgang:

 • Hvis du har en klage, bedes du kontakte os på mette@itsasouljourney.dk. Vi vil bestræbe os på at løse enhver tvist hurtigt og effektivt.

Ansvarsbegrænsning:

 • It’s a Soul Journey hæfter ikke for indirekte tab eller følgeskader som følge af brug af vores tjenester eller produkter.

Rettigheder:

Alle rettigheder forbeholdes It’s a Soul Journey. Dette gør sig gældende for produkter, information, tegninger, knowhow, koncepter, processer eller lignende.
Ved køb opnås retten til at benytte det købte produkt. Produktet må benyttes af kunden personligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand og kan ikke overdrages.
Produkter og materialer i alle former må ikke benyttes til andet end privat brug.
Ved misbrug mister kunden retten til at gøre brug af It’s a Soul Journeys service, ydelser og online kurser og kan risikere retsforfølgelse.

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem It’s a Soul Journey og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Sønderborg Byret som første instans.

©2024 It’s a Soul Journey. Alle rettigheder forbeholdes. It’s a Soul Journey, CVR. Nr. 39746379, Vestermarken 20, 6430 Nordborg