Salgs- og handelsbetingelser

 

 

Alle produkter og tjenester udbydes af:

 

It’s a Soul Journey

Mette Iversen

Vestermarken 20

DK-6430 Nordborg

 

CVR nr.: 39746379

 

Kontakt mig på: mette@itsasouljourney.dk

 

Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms.

Alt i shoppen kan købes med VISA, American Express, Discover, JCB, Diners club og Mastercard.

 

Levering:

Online produkter leveres som regel via mail kort tid efter købet og indeholder oplysninger om, hvordan du får adgang til det købte produkt eller ydelsen. Dog kan der være særlige tilfælde, hvor der går længere tid.

Produkter med start en bestemt dato, leveres til den aftalte dato.

1:1 sessioner leveres pr mail eller i private facebookgrupper. Produktet betragtes som leveret, når jeg har afsendt en eller flere mails med mit svar til dig eller besvaret dine spørgsmål i facebookgruppen.

Kvitteringer for køb tilsendes automatisk til den mail, du har oplyst ved købet.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du kan modtage både mails med produkter samt kvitteringer og andre mails fra It’s a Soul Journey. det er dit eget ansvar at sørge for adgang til evt facebookgrupper.

 

Returret:

Der er ingen returret ved køb af online produkter eller ydelser med mindre andet er anført.

Der er ingen returret ved køb af 1:1 produkter, da jeg påbegynder sessionen hurtigst muligt efter købet.

Ved tilmeldinger, bestillinger og køb binder du dig til at betale det fulde beløb, uanset hvilke grunde du har til at afmelde, stoppe eller springe fra inden den fulde ydelse er leveret. Allerede betalte beløb refunderes ikke.

 

Diverse produkter:

Det er dit eget ansvar at downloade de forskellige produkter, hvis de kan downloades og gemme dem på din egen enhed. It’s a Soul Journey har intet ansvar herfor. Produkter må ikke kopieres eller bruges til andet end eget brug.

Produktet betales én gang ved køb eller flere gange i rater og handlen betragtes derefter som afsluttet. Der hæves ikke yderligere beløb end det beløb, som produktet er sat til.

It’s a Soul Journey hæfter på ingen måde og står på ingen måde til ansvar for, hvordan du vælger at benytte indholdet i de forskellige produkter.

It’s a Soul Journey hæfter på ingen måde og står på ingen måde til ansvar for, hvordan du vælger at benytte det, der undervises i eller den rådgivning eller andet, du modtager.

Det er op til dig selv at sørge for at benytte dig af dit produkt og den købte ydelse.

 

Betalingsbetingelser:

Alle produkter og ydelser betales med kort, og der tilbagebetales ikke penge for det købte produkt. Al returret fraskrives øjeblikkeligt ved købet medmindre andet er anført.

Betaling foregår i henhold til den aftale, der er indgået.

Ved abonnementer kan du til enhver tid afmelde dig i forhold til de aftaler, der er indgået.

Vælger du at afmelde dit abonnement, hvor der stadig er dage tilbage inden, der er gået en fuld måned, betales der IKKE penge retur. Der betales således altid for en fuld måned, uanset om du gør brug af den fulde måned eller ej.

It’s a Soul Journey har ret til at ændre sine priser til enhver tid. Der betales i den forbindelse ikke penge retur.

Ved abonnementsbetaling er du selv ansvarlig for at give besked, når du får nyt kort. Besked skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse eller kan ændres på egen hånd på din simplerokonto.

Alle priser, rater og beløb er i henhold til oplysningerne på købssiden på det ved købet gældende tidspunkt, og der bliver automatisk trukket ved køb. Ved køb af abonnement trækkes der et fast beløb for abonnementets periode på det oplyste betalingskort. Kvittering for betalingen sendes automatisk med mail, hvor du samtidig modtager bekræftelse på, at din tilmelding til abonnementet er indgået.

Ved ratebetalinger og abonnementer betalt via Mobile Pay fremsendes en påmindelse om at det er tid til betaling, hvorefter kunden skal godkende betalingen. 

 

Opsigelse af abonnement:

Opsigelsen er øjeblikkelig, og der vil efter opsigelsen ikke trækkes yderligere beløb på det oplyste kort. Opsigelse kan foregå via kundens egen simplerokonto eller ved at henvende sig på ovenstående email.

 

Tilgodeseddel:

I særlige tilfælde kan It’s a Soul Journey vælge at udstede en tilgodeseddel. Tilgodesedler skal bruges indenfor 1 år efter udstedelsen – herefter  bortfalder værdien. Det er dit eget ansvar at sørge for at bruge beløbet indenfor 1 år.

 

Ved manglende betaling af rater:

Ved manglende betaling får du tilsendt påmindelser vedrørende den manglende betaling.

Udebliver betalingen helt, mister du adgangen til de købte onlinke kurser.

Du har herefter ingen adgang til produktet/ydelsen, indtil du har betalt det skyldne beløb.

Du har ikke krav på at få returneret det beløb, som allerede er betalt.

Ved manglende ratebetaling kræves hele det resterende beløb betalt.

Udebliver betalingen kan It’s a Soul Journey herefter vælge at overgive sagen til inkasso.

 

Forbehold:

It’s a Soul Journey  forbeholder sig retten til at udelukke kunder, der ikke betaler sit abonnement rettidigt, kunder der ikke overholder gældende aftaler eller udviser truende eller grov adfærd. Ved manglende betaling bortvises kunden og mister retten til at gøre brug af It’s a Soul Journeys service, ydelser og online kurser.

 

Rettigheder:

Alle rettigheder forbeholdes It’s a Soul Journey.  Dette gør sig gældende for produkter, information, tegninger, knowhow, koncepter, processer eller lignende.

Ved køb opnås retten til at benytte det købte produkt. Produktet må benyttes af kunden personligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand og kan ikke overdrages.

Produkter og materialer i alle former må ikke benyttes til andet end privat brug.

Ved misbrug mister kunden retten til at gøre brug af It’s a Soul Journeys service, ydelser og online kurser.

 

Lovvalg og værneting:

Uoverensstemmelser mellem It’s a Soul Journey og kunden skal afgøres efter dansk ret ved Sønderborg Byret som første instans.

©2023 It’s a Soul Journey. Alle rettigheder forbeholdes. It’s a Soul Journey, CVR. Nr. 39746379, Vestermarken 20, 6430 Nordborg